Wat is psychodynamica

Psychodynamische therapie bestaat uit een levendige combinatie van verschillende therapievormen

Er wordt op bewust- en onbewust niveau gewerkt, waardoor er inzicht, heling en verwerking kan ontstaan. Dit doe ik door lichaamsgerichte therapie toe te passen, systemisch naar jouw leven te kijken en op psychologisch gebied het probleem te benaderen.

Psychologisch

Een gezonde geest

Systemisch

Je systeem in balans

Lichaamsgericht

Meer levensenergie

Psychologisch

Op psychologisch gebied kan ik verschillende technieken gebruiken.

Coaching

De meer coachende vormen zijn vooral op het heden en de toekomst gericht. Deze technieken gebruik ik vooral om in de toekomst de gewenste gedragsverandering te bereiken. Denk hierbij aan NLP technieken, Assen van verandering en RET.

Hypnotherapie

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose (trance) om in contact te komen met het onbewuste. Hier liggen vaak psychische problemen opgeslagen. Deze vorm gebruik ik vooral om andere technieken toe te kunnen passen.

Imaginaties

Tijdens die lichte trance is het mogelijk om met behulp van imaginaties ontspanning te krijgen, maar ook het exploreren van gevoelens en situaties is mogelijk of het ontwikkelen van meer ik-versterking.

Regressie

Met deze techniek kan je terug gaan in de tijd om zo vanuit het onderbewuste informatie over jezelf terug te vinden. Dit kan je gebruiken om bepaalde reactiepatronen van jezelf te begrijpen. Hierdoor kan je in het dagelijks leven moeilijke situaties beter aan en voel je meer sterkte in jezelf.

Innerlijk kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Door ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen eigenschappen die je als kind had als het ware bevroren raken. Je hebt je vrolijkheid, spontaniteit of zachtheid toen losgelaten en weggestopt. Als volwassene komt dit gekwetste kind deel vaak op ongewenste momenten weer naar boven, waardoor je eigenlijk niet als een volwassene reageert. Om dit te kunnen begrijpen gaan we weer terug naar die onprettige situatie en daar gaan we dan kijken wat dat kind toen is overkomen en wat er eigenlijk nodig was. Door liefdevol en troostend naar die oude pijn toe te gaan is het mogelijk om weer toegang te krijgen tot je oorspronkelijke kwaliteiten. De oude pijn kan geheeld worden!

Delenwerk

Door opvoeding en ervaringen in ons leven, ontwikkelen wij verschillende persoonlijkheidsdelen. Deze laten ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier reageren. Deze delen kunnen in de loop van je leven steeds sterker worden waardoor je vast komt te zitten. Je merkt dan dat je soms in bepaalde situaties typisch reageert, misschien overdreven heftig. Door zo’n situatie verder uit te diepen kan je uitzoeken wat het oorspronkelijke doel van dit persoonlijkheidsdeel is. Door op dit deel in te zoomen en als het ware te evalueren of deze reactie nog wel passend is in deze situatie kunnen de verschillende delen weer beter op elkaar afgestemd raken waardoor jouw persoonlijkheid beter in balans raakt.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een techniek die vooral gebruikt wordt voor de verwerking van traumatische ervaringen.   Tijdens EMDR wordt er een versnelde informatieverwerking in gang gezet waardoor het trauma niet meer zo’n ernstige reactie oproept. EMDR kan uitstekend helpen bij angsten die het gevolg zijn van een traumatische gebeurtenis, maar ook gebeurtenissen die niet voor iedereen duidelijk traumatisch zijn kunnen trauma opleveren. Denk aan bedrogen echtgenoten, een als kind heftig ervaren gebeurtenis of andere schokkende ervaringen.  Hiervoor is EMDR ook uitermate geschikt.

Systemisch werken 

Veel van onze gewoonten, patronen of gedrag vloeien voort uit het systeem waar we vandaan komen. Dit systeem is vaak het gezin van herkomst, maar kan ook een werkomgeving of religieuze omgeving zijn. Uit dit systeem nemen we soms, vaak vanuit de kindertijd, beperkende patronen of gewoonten over waarbij het de vraag is of deze wel echt van onszelf zijn en of dit nu nog past in je leven. De grote thema’s die aan de orde komen zijn: “het erbij horen”, is er een balans tussen “geven en nemen” en is de orderning in het gezin geweest zoals het zou moeten zijn?

Door systemisch te werken worden deze vaak onbekende patronen zichtbaar en kunnen ze indien gewenst, losgelaten worden. Er komt een innerlijk gesprek op gang. Hierdoor voel je meer vrijheid om je leven op jouw manier te leven en kan je vrijere keuzes maken.

Lichaamsgerichte therapie

Om weer in contact te komen met het lichaam worden bio-energetische oefeningen, ademhalings- en ontspanningsoefeningen en mindfulness gebruikt. Je leert weer met aandacht naar je lichaam te luisteren en daardoor voel je welke emoties er spelen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld leren om beter je grenzen aan te geven.
Verder is het zo dat alles wat je vroeger hebt meegemaakt ergens is opgeslagen in je lichaam. Door hier naartoe te gaan, meer in contact te komen met je lichaam, kunnen blokkades opgelost worden en kan je meer ontspanning en energie in je lichaam gaan ervaren.

Wil je ook meer uit je leven halen?

Neem contact op
en ontdek hoe je weer in beweging komt.